Care

Care is er voor je. Je bent welkom zoals je bent. Wat je verhaal ook is. Waar je ook mee zit. Wat je vraag ook is. Of je God kent of nog niet zo goed, deel bent van Mozaiek of niet, jong of oud. Care is er voor je.

Care is geen professionele hulpverlening, maar wel ondersteunend. Wij willen naar je luisteren en met je praten. Samen zoeken we God.

Jouw vraag aan Care

Als iedereen naar iemand omziet,
wordt iedereen gezien

Care, Mozaiek0521

Wil jij helpen?

Heb jij hart voor mensen? Wil jij anderen verder helpen? Met ze meelopen en samen God zoeken? Kom dan bij Care. Wij kunnen je hulp goed gebruiken.

Meld je hieronder aan via het formulier. We willen je graag ontmoeten en kijken of Care bij je past.

Ja ik wil meehelpen bij Care

Veilige kerk

Binnen Mozaiek0521 werken we met een protocol waarin we vrijwilligers vragen bewust, verantwoord en vertrouwelijk om te gaan met datgene wat ze tijdens het uitoefenen van hun rol ten gehore komt. We willen een veilige setting creëren voor jouw verhaal. Alles wat je hen in de loop van de begeleiding vertelt, behandelen zij (natuurlijk) vertrouwelijk.